"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: Olimpiyat

Olimpiyat Meşalesi ve Olimpiyat Köyü

Olimpiyat Meşalesi ve Olimpiyat Köyü

Olimpiyat oyunlarında yakılan meşale, insanoğlunun ateşe verdiği değerin bir simgesidir. Meşale, bir yönden de, eski yunan antik oyunlar ile modern oyunların arasında oluşan köprünün devamlılığını sağlayan bir simgedir. Hem ateş hem de oyunlarla alakalı birçok efsane günümüze değin ulaşmıştır. Ayrıca olimpiyat halkaları ve olimpiyat bayrakları hakkında detaylarıda sitemizden bulabilirsiniz.

Olimpiyat Mesalesi ve Olimpiyat Koyu
Olimpiyat Mesalesi ve Olimpiyat Koyu

Efsanelerden birinde Prometheus, Zeus’tan ateşi çalar. Hem hayatın hem mantığın hem özgürlüğün hem de yaratıcılığın sembolü olan ateş, ilahi dinlerde şeytana benzetilen Prometheus tarafından çalınır. İnsanlara vermek için de eli ile taşıdığına inanılır. Çalınan ateş te, bu günkü Yunanistan içinde bulunan Olimpia şehrinde yer alır. Bugünkü olimpiyatlar, her nerede yapılacak ise oraya, Olimpia şehrinden yakılan meşalenin götürülmesi ile başlatılır.

Meşalenin Yakılmasındaki Tören

Günümüzde yapılmaya başlanan ilk olimpiyat oyunlarında ateş yakılmamıştır. 1896 senesinde başlayan modern olimpiyatların ilki, Atina şehrinde yapılmıştır. Ve meşale kullanılmamıştır. Ateş ve dolayısı ile meşalenin sembol haline gelmesi, Amsterdam 1928 senesinde başladı. Bu sene düzenlenen oyunlarda, Olimpia şehrinden getirilen meşale ateşi ile olimpiyat ateşinin yakıldığı bir merasim tertip edilmiştir. Yapılan seremoni, olimpiyatlarda gelenek haline dönüşmüştür.

Meşale ateşinin elden ele dolaştırılması, eski Yunan oyunlarında görülen bir durum değildir. ateşin Olimpia şehrinden alınıp, atletler ya da sporcular tarafından tüm dünyayı dolaştırılması, son olarak da olimpiyatların yapılacağı yere getirilmesi adeti, 1936 senesinde Berlin kentinde düzenlenen oyunlarla başlamıştır. Olimpiyat oyunları meşalesi, eski Yunan’da da dini bir ayin ile yakılırdı. Olimpia şehrindeki Hera adlı sunakta bu işlem gerçekleştirilirdi.

Olimpiyat Oyunları Köyü

Olimpiyat oyunları köyü, olimpiyat oyunlarının yapılması için kurulmuş bir konaklama merkezidir. Genel manada ya bir olimpiyat parkında yahut ta başka bir mekanda, olimpiyatlara ev sahipliği yapılması adına, gelenlerin konaklaması için kurulmuş bir yerdir. Olimpia oyunları köyü, olimpiyata katılan bütün sporcuların, teknik heyetin ve yetkili kişilerin barınacağı şekilde kurulan bir yerleşim mekanıdır.

Olimpiyatı tertip eden ülke, olimpiyat parkı kurar. Olimpiyat parkında da olimpiyat köyü inşa eder. Sporcu ve antrenör ile yetkili kişilerin konaklama tesisi olan olimpiyat köyü uygulaması, 1924 senesinde başladı. Pierre de Coubertin tarafından sunulan olimpiyat köyü fikri kabul edildi. Olimpiyatlar sırasında, olimpiyatlara ev sahipliği yapan ülkenin, olimpiyat oyunlarının yapılacağı yere yakın olarak bir konaklama yeri kurmasıdır. 1972 senesinde yaşanan katliam da, olimpiyat köylerinin daha da kritik seviyede öneme haiz olduğu anlaşıldı.

Olimpiyat Halkaları ve Olimpiyat Bayrağı

Olimpiyat Halkaları ve Olimpiyat Bayrağı

Her dört yılda bir düzenlenen olimpiyat oyunları kendisine özel sembollere ve bayrağa sahiptir. Olimpiyat bayrağı üzerinde beş tane halka yer almaktadır. Bu halkaların her birisinin kendine has renkleri vardır. Ayrıca her bir halka bir kıtayı temsil etmektedir. Bu beş halka birbiri içine geçmiş şekildedir.

Olimpiyat Halkalari ve Olimpiyat Bayragi
Olimpiyat Halkalari ve Olimpiyat Bayragi

Olimpiyat halkaları ve olimpiyat bayrağının tarihçesine bakıldığında Baron Pierre de Coubertin ismini görmek mümkün. Bu isim halka sembolünden oluşan olimpiyat bayrağı için önemli bir isimdir. Çünkü takvimler 1913 senesinin 6 ile 12 Mayıs tarihlerini gösterdiğinde bu isim yapılan olimpiyat oyunları toplantısında, komiteye olimpiyat bayrağı fikrini ortaya atmıştır. Coubertin sadece olimpiyat bayrağının gerektiği konusunu ortaya atmakla kalmayıp aynı zamanda bayrağın tasarımını da ifade etmiştir. Beş tane iç içe geçmiş halkalardan oluşan bayrak fikri o gün o toplantı masasında kabul edilerek günümüze kadar kullanılması sağlanmıştır.

Olimpiyat Halkaları

Olimpiyat bayrağında yer alan olimpiyat halkaları beş ayrı renktedir. Bu renkler; mavi, siyah, sarı, yeşil ve kırmızıdır. Bu renklerin her biri kendine ait kıtaları iade etmektedir. Bunlar sırasıyla aşağıda yer almaktadır.

  • Mavi halka Avrupa’yı temsil etmektedir.
  • Sarı halka Asya’yı temsil etmektedir.
  • Siyah halka Afrika’yı temsil etmektedir.
  • Yeşil halka Avustralya’yı temsil etmektedir.
  • Kırmızı halka Amerika’yı temsil etmektedir.

Olimpiyat halkaları görüntü itibariyle yani iç içe geçmiş şekilde olmasının da bir manası vardır. Düşünüldüğünde halkaların neden ayrı ayrı değil de iç içe sanki beş insanın birbirinin elini tutar gibi tasarımının yapılması manasız değildir.

İç içe geçen halkalar kıtaların birbiriyle barış, dostluk ve sevginin yansıması olarak nitelendirilmektedir. Bu halkalar kıtaların birbirine kenetlenmelerini de ifade etmektedir. Dolayısıyla olimpiyat oyunlarında bu halkaların yer aldığı bayrakların bulunması zorunludur ve çok önemlidir.

Olimpiyat bayrağı haricinde oyunlarda dikkat edilmesi gerekenler ve önemli hususlar şu şekildedir :

  • Olimpiyat yemini şeklinde bir yemin vardır. Bir törenle olimpiyata katılan bütün oyuncular bu yemini ederler.
  • Olimpiyat meşalesi yakma işlemi açılış töreni ile başlar olimpiyat bitene kadar söndürülmez.
  • Başarılı olan her spor dalının oyuncularına olimpiyat madalyası verilir.

Olimpiyat Nedir?

Olimpiyat Nedir?

Olimpiyat Oyunları, her dört senede bir yapılan spor müsabakalarının yapıldığı organizasyonun adıdır. Eski Yunan’da başlayan olimpiyatlara, tüm Yunan siteleri çağırılırdı. Olimpiyat oyunları zamanında, site devletleri aralarındaki çatışmalar da askıya alınırdı. Mahkumların idamı, olimpiyat süresince gerçekleştirilmezdi. Olimpiyat oyunlarının her dört senede bir yapılması, Venüs gezegeninin her dört yılda bir çizdiği eliptik semada beş köşeli bir yıldız çizmesine dayandırılır.

Olimpiyat Nedir
Olimpiyat Nedir

Eski Yunan, Venüs gezegenine övgü yağdırma geleneğine sahipti. Venüs gezegeninin geçirdiği süreçten ötürü olimpiyat oyunları, her dört senede bir düzenlenmiştir.  Eski Yunan’dan gelen bu Venüs gezegeni süreci, günümüz olimpiyat oyunlarında da aynen korunmuş ve dikkat edilmiştir. Antik Yunan olimpiyatlarındaki spor oyunları, on dokuzuncu yüz yılın sonlarına doğru, Fransız soyluları olan Pierre Fredy ile Baron de Coubertin tarafından bu günkü şekli ile modernize edilmiştir.

1896 Tarihinden Beri Süre Gelen Oyunlar

Olimpiyat Oyunlarının yaz sporlarını içeren tarafı, 1896 tarihinden beri organize edile gelmektedir. Dünya savaşları gibi istisnalar hariç, her dört senede bir tekrar ede gelmiştir. Kış mevsimine has oyunların oynandığı kış olimpiyat oyunları da, 1924 senesinden beri yapılmaya başlanmıştır. Hem yaz hem de kış olimpiyat oyunlarına ise 1994 senesinde bir ayar çekilmiştir. Buna göre, yaz olimpiyat oyunlarının yapıldığı seneden iki yıl sonrasında, kış olimpiyat oyunları tertip edilmiştir.

Olimpiyat Oyunları, her dört senede bir defa yapılan ve oldukça geniş kapsamlı olan bir spor organizasyonudur. Dünya üstündeki beş kıtayı temsil eden halkalardan oluşan bayrak, 1920 olimpiyat oyunları ile kabul edildi. Olimpiyat bayrağında yer alan ve beş kıtayı temsil eden halkalardan, mavi renkli olanı Avrupa kıtasını temsil etmektedir. Sarı renkli halka, Asya kıtasını, Siyah renk te Afrika’yı temsil eder. Kırmızı renkli olimpiyat halkası Amerika kıtasını ve Yeşil renkli halka da Avustralya kıtasını temsil eden simgelerdir.

Olimpiyat Bayrağında Parlayan Güneş

Olimpiyat bayrağında bulunan beş farklı renkli halka, dünya üzerindeki temsil ettikleri kıtaların üstünde parlayan güneş gibidir. Güneş ışınlarından faydalanılarak, bir büyüteç aracılığı ile elde edilen ateş, olimpiyat ateşi olarak kullanılır. Olimpiyat ateşini yakmak için kullanılan meşale, bu ateşle tutuşturulur. Oyunların başladığını sembol eden ve olimpiyat oyunlarının başlama merasiminde, bu meşale ile yakılan ateş, oyunlar boyunca hiç söndürülmez. Ülkemizde ise Olimpiyat komitesi hakkındaki detayları https://www.olimpikturk.com/turkiye-milli-olimpiyat-komitesi/ adresinde bulabilirsiniz.

Olimpiyat Tarihi ve 2020 Tokyo Olimpiyatları

Olimpiyat Tarihi ve 2020 Tokyo Olimpiyatları

Olimpiyat Oyunları, her dört senede bir yapılan bir organizasyondur. Dünya üzerinde, en önemli spor organizasyonudur. Dünya üzerindeki ülkelerden gelen amatör sporcular, her seferinde farklı bir ülkede yapılan müsabakalara katılıyorlar. Takriben iki bin yedi yüz senedir sürdürülen bir spor aktivitesidir. Yaz ve kış yapılan olimpiyat oyunları, Eski Yunan’da, tam bin sene boyunca tertip edilmişti. Yunan medeniyetinin zaafa uğramasıyla, olimpiyat da sona ermişti.

Olimpiyat Tarihi ve 2020 Tokyo Olimpiyatlari
Olimpiyat Tarihi ve 2020 Tokyo Olimpiyatlari

Olimpiyat Oyunları, 1896 senesinde yeniden canlandırıldı. Bu tarihten beri de sürdürülen bir spor organizasyonudur. Eski Yunan kültüründe olimpiyat, Tanrı Zeus için bir nevi dini merasimin adıydı. Modern olimpiyat oyunları ise sportif disiplinler bağlamında ve sporcuların bir takım yönlerinin hem terbiye edilmesi hem de geliştirilmesi maksadıyla yapılmaya başlanan bir spor organizasyonudur.

O yıllardan beri olimpiyat bahislerinin yapıldığı biliniyor. Olimpiyat bahisleri canlı olarak bahis sitelerinde yayınlanmaktadır. Bu sayede bir çok canlı oranlar ile para kazanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken favori spor dalınızı takip etmektir. Bahis oyunlarını cep telefonlarınız ile mobil olarak oynamak için Mobilbahis yani https://www.econturk.org/ sitesine uğrayabilirsiniz.

Dünya Barışına Olimpiyat Dokunuşu

Dünya üzerindeki tüm ülkelerin sporcuları, olimpiyat oyunları vesilesi ile bir araya gelirler. Bu da olimpiyat oyunlarının, dünya barışına katkı sunma hedefinin bir göstergesidir. Olimpiyat oyunları, sporcuların toplu halde katıldıkları bir merasim ile başlatılır. Olimpiyatlara ev sahipliği yapan devletin en üst düzey temsilcisi, yaptığı konuşma ile olimpiyatların resmen başladığını duyurur. Bir koşucu da saya doğru koşup, olimpiyat meşalesini yakar. Oyunların sonuna kadar da bu meşale yanık durur.

Yapılan her bir müsabakada, ilk üç kişiye törenle madalya verilir. Bu sporcuların bağlı bulunduğu devletlerin bayrakları da göndere çekilir. Birinci gelen sporcunun ulusal marşı okunur. Olimpiyatların kapanışında, her devletin altı sporcusu ile temsil edildiği kapanış töreni yapılır. Sporcular, millet ve devletlere ayrılmadan, karışık bir şekilde, barış ve kardeşliği gösterircesine yürürler.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Japonya, tarihinde ikinci defa olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapıyor. On dokuz sene önce, 1964 senesinde düzenlenen Tokyo Olimpiyatları, Japon devletinin olimpiyat oyunlarına yaptığı ilk ev sahipliğiydi. Hem Olimpiyat köyünde hem de spor tesislerinde, çalışmaların süratli bir şekilde sürdüğü Tokyo, hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. 24 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak açılış etkinlikleri ile olimpiyatlar başlatılacak. 2020 Tokyo Olimpiyatlarının alt yapı çalışmaları, bitirilmez üzere olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tokyo kentinin yirmi yedi noktasına kurulan spor kompleksleri, şimdiden olimpiyatlara hazır durumdadır. Yumenoshima Parkı içerisinde inşa edilen hem okçuluk hem de çim hokeyi sahaları da bitirilmek üzeredir. 24 Temmuz tarihinde başlayıp, 9 Ağustos tarihinde bitecek olimpiyat oyunlarına, robotların damga vuracağı konusu üzerinde duruluyor. Robot Project, Japonya 2020 Tokyo olimpiyat oyunlarının maskotudur.