"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: Olimpiyat

Olimpiyat Meşalesi ve Olimpiyat Köyü

Olimpiyat Meşalesi ve Olimpiyat Köyü

Olimpiyat oyunlarında yakılan meşale, insanoğlunun ateşe verdiği değerin bir simgesidir. Meşale, bir yönden de, eski yunan antik oyunlar ile modern oyunların arasında oluşan köprünün devamlılığını sağlayan bir simgedir. Hem ateş hem de oyunlarla alakalı birçok efsane günümüze değin ulaşmıştır. Ayrıca olimpiyat halkaları ve olimpiyat bayrakları hakkında detaylarıda sitemizden bulabilirsiniz.

Olimpiyat Mesalesi ve Olimpiyat Koyu
Olimpiyat Mesalesi ve Olimpiyat Koyu

Efsanelerden birinde Prometheus, Zeus’tan ateşi çalar. Hem hayatın hem mantığın hem özgürlüğün hem de yaratıcılığın sembolü olan ateş, ilahi dinlerde şeytana benzetilen Prometheus tarafından çalınır. İnsanlara vermek için de eli ile taşıdığına inanılır. Çalınan ateş te, bu günkü Yunanistan içinde bulunan Olimpia şehrinde yer alır. Bugünkü olimpiyatlar, her nerede yapılacak ise oraya, Olimpia şehrinden yakılan meşalenin götürülmesi ile başlatılır. Güvenilir bahis siteleri aracılığı ile olimpiyat yarışlarına bahis yapılabilmektedir.

Meşalenin Yakılmasındaki Tören

Günümüzde yapılmaya başlanan ilk olimpiyat oyunlarında ateş yakılmamıştır. 1896 senesinde başlayan modern olimpiyatların ilki, Atina şehrinde yapılmıştır. Ve meşale kullanılmamıştır. Ateş ve dolayısı ile meşalenin sembol haline gelmesi, Amsterdam 1928 senesinde başladı. Bu sene düzenlenen oyunlarda, Olimpia şehrinden getirilen meşale ateşi ile olimpiyat ateşinin yakıldığı bir merasim tertip edilmiştir. Yapılan seremoni, olimpiyatlarda gelenek haline dönüşmüştür.

Meşale ateşinin elden ele dolaştırılması, eski Yunan oyunlarında görülen bir durum değildir. ateşin Olimpia şehrinden alınıp, atletler ya da sporcular tarafından tüm dünyayı dolaştırılması, son olarak da olimpiyatların yapılacağı yere getirilmesi adeti, 1936 senesinde Berlin kentinde düzenlenen oyunlarla başlamıştır. Olimpiyat oyunları meşalesi, eski Yunan’da da dini bir ayin ile yakılırdı. Olimpia şehrindeki Hera adlı sunakta bu işlem gerçekleştirilirdi.

Olimpiyat Oyunları Köyü

Olimpiyat oyunları köyü, olimpiyat oyunlarının yapılması için kurulmuş bir konaklama merkezidir. Genel manada ya bir olimpiyat parkında yahut ta başka bir mekanda, olimpiyatlara ev sahipliği yapılması adına, gelenlerin konaklaması için kurulmuş bir yerdir. Olimpia oyunları köyü, olimpiyata katılan bütün sporcuların, teknik heyetin ve yetkili kişilerin barınacağı şekilde kurulan bir yerleşim mekanıdır.

Olimpiyatı tertip eden ülke, olimpiyat parkı kurar. Olimpiyat parkında da olimpiyat köyü inşa eder. Sporcu ve antrenör ile yetkili kişilerin konaklama tesisi olan olimpiyat köyü uygulaması, 1924 senesinde başladı. Pierre de Coubertin tarafından sunulan olimpiyat köyü fikri kabul edildi. Olimpiyatlar sırasında, olimpiyatlara ev sahipliği yapan ülkenin, olimpiyat oyunlarının yapılacağı yere yakın olarak bir konaklama yeri kurmasıdır. 1972 senesinde yaşanan katliam da, olimpiyat köylerinin daha da kritik seviyede öneme haiz olduğu anlaşıldı.

Olimpiyat Halkaları ve Olimpiyat Bayrağı

Olimpiyat Halkaları ve Olimpiyat Bayrağı

Her dört yılda bir düzenlenen olimpiyat oyunları kendisine özel sembollere ve bayrağa sahiptir. Olimpiyat bayrağı üzerinde beş tane halka yer almaktadır. Bu halkaların her birisinin kendine has renkleri vardır. Ayrıca her bir halka bir kıtayı temsil etmektedir. Bu beş halka birbiri içine geçmiş şekildedir.

Olimpiyat Halkalari ve Olimpiyat Bayragi
Olimpiyat Halkalari ve Olimpiyat Bayragi

Olimpiyat halkaları ve olimpiyat bayrağının tarihçesine bakıldığında Baron Pierre de Coubertin ismini görmek mümkün. Bu isim halka sembolünden oluşan olimpiyat bayrağı için önemli bir isimdir. Çünkü takvimler 1913 senesinin 6 ile 12 Mayıs tarihlerini gösterdiğinde bu isim yapılan olimpiyat oyunları toplantısında, komiteye olimpiyat bayrağı fikrini ortaya atmıştır. Coubertin sadece olimpiyat bayrağının gerektiği konusunu ortaya atmakla kalmayıp aynı zamanda bayrağın tasarımını da ifade etmiştir. Beş tane iç içe geçmiş halkalardan oluşan bayrak fikri o gün o toplantı masasında kabul edilerek günümüze kadar kullanılması sağlanmıştır.

Olimpiyat Halkaları

Olimpiyat bayrağında yer alan olimpiyat halkaları beş ayrı renktedir. Bu renkler; mavi, siyah, sarı, yeşil ve kırmızıdır. Bu renklerin her biri kendine ait kıtaları iade etmektedir. Bunlar sırasıyla aşağıda yer almaktadır.

 • Mavi halka Avrupa’yı temsil etmektedir.
 • Sarı halka Asya’yı temsil etmektedir.
 • Siyah halka Afrika’yı temsil etmektedir.
 • Yeşil halka Avustralya’yı temsil etmektedir.
 • Kırmızı halka Amerika’yı temsil etmektedir.

Olimpiyat halkaları görüntü itibariyle yani iç içe geçmiş şekilde olmasının da bir manası vardır. Düşünüldüğünde halkaların neden ayrı ayrı değil de iç içe sanki beş insanın birbirinin elini tutar gibi tasarımının yapılması manasız değildir.

İç içe geçen halkalar kıtaların birbiriyle barış, dostluk ve sevginin yansıması olarak nitelendirilmektedir. Bu halkalar kıtaların birbirine kenetlenmelerini de ifade etmektedir. Dolayısıyla olimpiyat oyunlarında bu halkaların yer aldığı bayrakların bulunması zorunludur ve çok önemlidir. Olimpiyat oyunları için artık bahis siteleri www.hangar17.com sitesinde çeşitli canlı spor bahisleri ile renk katarak bu oyunlara olan ilgiyi arttırmaktadır.

Olimpiyat bayrağı haricinde oyunlarda dikkat edilmesi gerekenler ve önemli hususlar şu şekildedir :

 • Olimpiyat yemini şeklinde bir yemin vardır. Bir törenle olimpiyata katılan bütün oyuncular bu yemini ederler.
 • Olimpiyat meşalesi yakma işlemi açılış töreni ile başlar olimpiyat bitene kadar söndürülmez.
 • Başarılı olan her spor dalının oyuncularına olimpiyat madalyası verilir.

Olimpiyat Nedir?

Olimpiyat Nedir?

Olimpiyat Oyunları, her dört senede bir yapılan spor müsabakalarının yapıldığı organizasyonun adıdır. Eski Yunan’da başlayan olimpiyatlara, tüm Yunan siteleri çağırılırdı. Olimpiyat oyunları zamanında, site devletleri aralarındaki çatışmalar da askıya alınırdı. Mahkumların idamı, olimpiyat süresince gerçekleştirilmezdi. Olimpiyat oyunlarının her dört senede bir yapılması, Venüs gezegeninin her dört yılda bir çizdiği eliptik semada beş köşeli bir yıldız çizmesine dayandırılır.

Olimpiyat Nedir
Olimpiyat Nedir

Eski Yunan, Venüs gezegenine övgü yağdırma geleneğine sahipti. Venüs gezegeninin geçirdiği süreçten ötürü olimpiyat oyunları, her dört senede bir düzenlenmiştir.  Eski Yunan’dan gelen bu Venüs gezegeni süreci, günümüz olimpiyat oyunlarında da aynen korunmuş ve dikkat edilmiştir. Antik Yunan olimpiyatlarındaki spor oyunları, on dokuzuncu yüz yılın sonlarına doğru, Fransız soyluları olan Pierre Fredy ile Baron de Coubertin tarafından bu günkü şekli ile modernize edilmiştir.

1896 Tarihinden Beri Süre Gelen Oyunlar

Olimpiyat Oyunlarının yaz sporlarını içeren tarafı, 1896 tarihinden beri organize edile gelmektedir. Dünya savaşları gibi istisnalar hariç, her dört senede bir tekrar ede gelmiştir. Kış mevsimine has oyunların oynandığı kış olimpiyat oyunları da, 1924 senesinden beri yapılmaya başlanmıştır. Hem yaz hem de kış olimpiyat oyunlarına ise 1994 senesinde bir ayar çekilmiştir. Buna göre, yaz olimpiyat oyunlarının yapıldığı seneden iki yıl sonrasında, kış olimpiyat oyunları tertip edilmiştir. Bu oyunlar Türkiye iddaa bültenleri ve canlı iddaa siteleri içerisinde http://chucks85th.com/ adresinde bulunabilir.

Olimpiyat Oyunları, her dört senede bir defa yapılan ve oldukça geniş kapsamlı olan bir spor organizasyonudur. Dünya üstündeki beş kıtayı temsil eden halkalardan oluşan bayrak, 1920 olimpiyat oyunları ile kabul edildi. Olimpiyat bayrağında yer alan ve beş kıtayı temsil eden halkalardan, mavi renkli olanı Avrupa kıtasını temsil etmektedir. Sarı renkli halka, Asya kıtasını, Siyah renk te Afrika’yı temsil eder. Kırmızı renkli olimpiyat halkası Amerika kıtasını ve Yeşil renkli halka da Avustralya kıtasını temsil eden simgelerdir.

Olimpiyat Bayrağında Parlayan Güneş

Olimpiyat bayrağında bulunan beş farklı renkli halka, dünya üzerindeki temsil ettikleri kıtaların üstünde parlayan güneş gibidir. Güneş ışınlarından faydalanılarak, bir büyüteç aracılığı ile elde edilen ateş, olimpiyat ateşi olarak kullanılır. Olimpiyat ateşini yakmak için kullanılan meşale, bu ateşle tutuşturulur. Oyunların başladığını sembol eden ve olimpiyat oyunlarının başlama merasiminde, bu meşale ile yakılan ateş, oyunlar boyunca hiç söndürülmez. Ülkemizde ise Olimpiyat komitesi hakkındaki detayları https://www.olimpikturk.com/turkiye-milli-olimpiyat-komitesi/ adresinde bulabilirsiniz.

Olimpiyat Tarihi ve 2020 Tokyo Olimpiyatları

Olimpiyat Tarihi ve 2020 Tokyo Olimpiyatları

Olimpiyat Oyunları, her dört senede bir yapılan bir organizasyondur. Dünya üzerinde, en önemli spor organizasyonudur. Dünya üzerindeki ülkelerden gelen amatör sporcular, her seferinde farklı bir ülkede yapılan müsabakalara katılıyorlar. Takriben iki bin yedi yüz senedir sürdürülen bir spor aktivitesidir. Yaz ve kış yapılan olimpiyat oyunları, Eski Yunan’da, tam bin sene boyunca tertip edilmişti. Yunan medeniyetinin zaafa uğramasıyla, olimpiyat da sona ermişti.

Olimpiyat Tarihi ve 2020 Tokyo Olimpiyatlari
Olimpiyat Tarihi ve 2020 Tokyo Olimpiyatlari

Olimpiyat Oyunları, 1896 senesinde yeniden canlandırıldı. Bu tarihten beri de sürdürülen bir spor organizasyonudur. Eski Yunan kültüründe olimpiyat, Tanrı Zeus için bir nevi dini merasimin adıydı. Modern olimpiyat oyunları ise sportif disiplinler bağlamında ve sporcuların bir takım yönlerinin hem terbiye edilmesi hem de geliştirilmesi maksadıyla yapılmaya başlanan bir spor organizasyonudur.

O yıllardan beri olimpiyat bahislerinin yapıldığı biliniyor. Olimpiyat bahisleri canlı olarak bahis sitelerinde yayınlanmaktadır. Bu sayede bir çok canlı oranlar ile para kazanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken favori spor dalınızı takip etmektir. Bahis oyunlarını cep telefonlarınız ile mobil olarak oynamak için Mobilbahis yani https://www.sandlapper.org/ sitesine uğrayabilirsiniz.

Dünya Barışına Olimpiyat Dokunuşu

Dünya üzerindeki tüm ülkelerin sporcuları, olimpiyat oyunları vesilesi ile bir araya gelirler. Bu da olimpiyat oyunlarının, dünya barışına katkı sunma hedefinin bir göstergesidir. Olimpiyat oyunları, sporcuların toplu halde katıldıkları bir merasim ile başlatılır. Olimpiyatlara ev sahipliği yapan devletin en üst düzey temsilcisi, yaptığı konuşma ile olimpiyatların resmen başladığını duyurur. Bir koşucu da saya doğru koşup, olimpiyat meşalesini yakar. Oyunların sonuna kadar da bu meşale yanık durur.

Yapılan her bir müsabakada, ilk üç kişiye törenle madalya verilir. Bu sporcuların bağlı bulunduğu devletlerin bayrakları da göndere çekilir. Birinci gelen sporcunun ulusal marşı okunur. Olimpiyatların kapanışında, her devletin altı sporcusu ile temsil edildiği kapanış töreni yapılır. Sporcular, millet ve devletlere ayrılmadan, karışık bir şekilde, barış ve kardeşliği gösterircesine yürürler.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Japonya, tarihinde ikinci defa olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapıyor. On dokuz sene önce, 1964 senesinde düzenlenen Tokyo Olimpiyatları, Japon devletinin olimpiyat oyunlarına yaptığı ilk ev sahipliğiydi. Hem Olimpiyat köyünde hem de spor tesislerinde, çalışmaların süratli bir şekilde sürdüğü Tokyo, hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. 24 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak açılış etkinlikleri ile olimpiyatlar başlatılacak. 2020 Tokyo Olimpiyatlarının alt yapı çalışmaları, bitirilmez üzere olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tokyo kentinin yirmi yedi noktasına kurulan spor kompleksleri, şimdiden olimpiyatlara hazır durumdadır. Yumenoshima Parkı içerisinde inşa edilen hem okçuluk hem de çim hokeyi sahaları da bitirilmek üzeredir. 24 Temmuz tarihinde başlayıp, 9 Ağustos tarihinde bitecek olimpiyat oyunlarına, robotların damga vuracağı konusu üzerinde duruluyor. Robot Project, Japonya 2020 Tokyo olimpiyat oyunlarının maskotudur.

Türkiye’nin Olimpiyat Tarihi

Türkiye’nin Olimpiyat Tarihi

Olimpiyat oyunlarına ilk defa özel bir davetle 1908 senesinde katılan Türkiye, Londra kentinde düzenlenen oyunlara sporcu yolladı. Aleko Mulos, jimnastik branşında ülkeyi Londra olimpiyatlarında temsil eden ilk sporcudur. Olimpiyat oyunlarında alınan ilk madalya ise 1936 senesinde tertip edilen oyunlarda kazanıldı. Olimpiyat tarihindeki en başarılı olimpiyat, Roma 1960 oyunları olmuştur. Yedi altın ve iki gümüş madalya alınan olimpiyat, en başarılı oyun olarak tarihe geçmiştir.

Turkiyenin Olimpiyat Tarihi
Turkiyenin Olimpiyat Tarihi

Türkiye, Londra 1948 Olimpiyat Oyunlarında ise ne çok madalyayı kazandılar. Türk sporcular, altı altın, dört gümüş ve iki bronz madalya ile toplamda on iki madalya kazandılar. Türkiye, hem 1920 Anvers hem 1932 Los Angeles hem de 1980 Moskova kentlerinde tertip edilen olimpiyat oyunlarına, savaş gerekçesi ile katılamamıştır.

Madalyasız Eve Dönülen Olimpiyat Oyunları

Türkiye Cumhuriyeti, 1908 senesinde sporcu gönderipte madalya kazanamadığı olimpiyat oyunları da vardır. Madalya kazanılamayan olimpiyat oyunları, 1912 senesinde Stockholm şehrinde düzenlenen olimpiyat oyunları ile başladı. Akabinde 1924 Paris ile 1928 Amsterdam ve 1976 senesinde Montreal kentinde düzenlenen olimpiyatlarla devam etmiştir.

Olimpiyat oyunlarında ülke insanını en çok sevindiren sporcuların başında Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gelmektedir. Bunun yanı sıra büyük bahis sponsorlarınında desteği göz ardı edilemez. Özellikle Türk bahis sektörünün lideri Best10 firmasının http://www.sdhospice.org/ linkinden erişilebilen katkıları burada büyük rol oynamıştır. Ülkenin namını artıran bu halterciler, sekiz altın, bir gümüş ve bir tane de bronz madalya kazandılar. Türk judo takımı da olimpiyat oyunları tarihinde, birisi altın diğeri gümüş olmak üzere, iki madalya kazandılar. Boks branşında altın madalya kazanılamazken, iki gümüş ve üç bronz madalya kazanılan bir spor dalı olmuştur. Hem tekvando hem de atletizmde, iki gümüş ve iki bronz madalya kazanıldığı bilgisi spor tarihinde yer almaktadır.

En Çok Madalya Kazanılan Branş Güreş

Türk sporcuların, katıldıkları ilk olimpiyat oyunlarından bu yana düzenlenen tüm oyunlarda, en fazla madalyayı, güreşten kazanmıştır. Ata sporumuz olan güreş branşında ilk madalyayı, Yaşar Erkan kazanmıştır. 1936 senesinde Berlin Almanya’sında tertip edilen olimpiyat oyunlarında, altın madalya kazanmıştır.

Ata sporu güreş branşından kazanılan altın madalya sayısı, tam yirmi sekiz tanedir. Kazanılan gümüş madalyaların sayısı, on altıyı bulmuştur. Tam on üç tane de bronz madalya, olimpiyat tarihinde, güreşçilerin kazandığı derecedir. Derya Büyükuncu, yüzme spor dalında olimpiyatlara altı kez katılan sporcudur.

Olimpiyat Oyunları Nelerdir

Olimpiyat Oyunları Nelerdir

Olimpiyat oyunlarının ilk olarak milattan önce 14. yüzyılda ortaya çıktığı bilinmektedir. Adını “olympia” adlı bir yöreden aldığı rivayet edilmektedir.

Olimpiyat oyunları çağdaş dünyayla ilk temasını 1896 senesinde gerçekleştirmiştir. Bu oyunlar ilk olarak Atina’da düzenlenmiştir. 1896 senesinden itibaren artık her dört yılda bir olimpiyat oyunları düzenlenmektedir. Bu oyunlar sabit bir ülkede değil seçilen herhangi bir ülkede gerçekleşmektedir. Oyunların gerçekleşeceği ülke ise olimpiyat oyunlarını ve oyuncularını gururla misafir eder ve platformlar düzenler.

Olimpiyat Oyunlari Nelerdir
Olimpiyat Oyunlari Nelerdir

Olimpiyat oyunları dört yılda bir düzenlenmesinin altında manidar bir anlam vardır. Antik Yunan bölgesinde Venüs adlı gezegenin dört yıl aralıklarla yani her dört yılda bir beş köşeli bir yıldız şekli çizildiği fark edilmiştir. Daha sonra ortaya çıkan oyunların tarihini de bu durum belirlemiştir. Artık her dört yılda bir olimpiyat oyunlarını keyifle izlemek mümkün hale gelmiştir.

Gün geçtikçe modernleşen ve gelişen dünya düzeni olimpiyat oyunları içinde önem arz ediyor. Her ne kadar ilk zamandan beri süregelen oyunlar yer almaya devam etseler de her yıl yepyeni oyunlar da eklenmeye devam etmektedir. Türkiye’nin ise özellike bahis sektörü sponsorluğunda son yıllarda etkisini arttırdığını söyleyebiliriz. Bilyoner, Betboo ve Misli gibi sponsorlarla bu oyunlar dahada popüler hale gelmiştir.

Olimpiyat Oyunları İsimleri

İlk zamanlar sadece yaz oyunları oynanmaktaydı. 1920 -1924 senelerine kadar devam eden bu durum altı dane kış sporunun da eklenmesiyle oyunları daha çeşitli daha keyifli hale getirdi. Olimpiyat oyunları isimleri nelerdir diye bakıldığında yüzlercesinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

Yaz Olimpiyat Oyunları İsimleri

 • Atıcılık oyunu
 • Atlama oyunu
 • Atletizm oyunu
 • Badminton oyunu
 • Basketbol, beyzbol,  binicilik oyunları
 • Bisiklet yarışları ve boks
 • Çim hokeyi
 • Eskrim ,futbol, halter, hentbol oyunları
 • Judo, jimnastik ,masa tenisi, kürek ,kano, okçuluk
 • Tenis ,voleybol, sutopu
 • Yüzme,yedili rugby

Kış Olimpiyat Oyunları İsimleri

 • Kayaklı koşu oyunu
 • Curling
 • Kızak
 • Buz hokeyi
 • Surat pateni, snowboard
 • Yüz üstü kıyak
 • Kuzey kombine, artistik buz pateni
 • Kısa kulvar surat pateni, bobsled
 • Biatlon , serbest stil kayak

Olimpiyat oyunları isimleri nelerdir sorusunun cevabı bu listede yer almaktadır. Yaz ve kış olimpiyat oyunları ikişer yıl aralarla oynanmaktadır. Bu oyunlar totalde ise dört yılda bir oynanmaktadır.

 

Türkiye İlk Olimpiyat Madalyası

Türkiye İlk Olimpiyat Madalyası

Ülkemiz olimpiyat oyunlarına Selim Sırrı ve Ali İhsan aracılığıyla 19.yüzyılın ortalarında katılmaya başlamıştır. 1908 yılında olimpiyat yarışmalarına katılan ülkemizin ilk başarısı 1936 senesinde geldi. Türkiye ilk olimpiyat madalyası Berlin’de kazanılmıştır.

Turkiye Ilk Olimpiyat Madalyasi
Turkiye Ilk Olimpiyat Madalyasi

Takvimler 1936 senesini gösterirken yaz olimpiyatlarının Berlin’de yapılmasına karar verilir. Berlin’de gerçekleşen yaz olimpiyat oyunlarında ülkemizi iki isim gururlandırır. Artık olimpiyat meşalesi ve olimpiyat madalyası layığını bulmuştur. Berlin’den 1936 senesinde Türkiye’ye iki tane olimpiyat madalyası gönderilmiştir. Böylelikle Türkiye’nin her alanda olduğu gibi spor alanında da başarı gösterebildiği bütün gören gözlere gösterilmiş v e duyan kulaklara işitilmiş oldu.

Türkiye ilk olimpiyat madalyası Yaşar Erkan ve Ahmet Kireççi tarafından Trbet bahis desteğiyle kazanılmıştır. Olimpiyat tarihinde ilk defa derece yapmış olan ülkemizin iki gurur kaynağı aynı zamanda isimlerini altın harflerle yazdırdılar. Ülkemiz adına güreş dalında yarışan iki şanlı Türk sporcularımızdan Yaşar Erkan altın, Ahmet Kireççi ise bronz madalya kazanarak şerefli Türk bayrağını Avrupa ülkelerinde dalgalandırmışlardır.

Ahmet Kireççi ve Yaşar Erkan

Kireççi ve Erkan küçüklüklerinde başladıkları güreş kulübünden yola çıkarak bir gün olimpiyatlara katılacaklarını katılıp derece yapacaklarını hayal bile etmemişlerdir. Türk spor dünyasında ve Türkiye olimpiyat komitesi tarafından halen gururla söz edilen ikili hayatlarının her dönemlerinde başarıyı yakalamışlardı.

Mersinli olan Ahmet Kireççi İstanbul’a gelir gelmez adını duyurmayı başarmış olimpiyatlara katılmaya hak kazanmıştı. 1936 Berlin yaz olimpiyatlarında Ahmet Kireççi’nin 78 kiloda başarıyı yakalayarak ülkemize üçüncülüğün vermiş olduğu bronz ödülü getirmiştir. O artık sadece sporcu değil kendisinden sonra gelen bütün Türk sporcularına teşvik ve örnek olmuştur. Ülkemizin adını ve bayrağını Berlin semalarında dalgalandırarak gurur kaynağımız olan Kireççi, kendisinden otuz kırk kilo fazla iri yapıda olan güreşçilerle güreşmiştir.

Yaşar Erkan ise 1933 senesinde Türk Milli Güreş takımına seçilmiştir. Takım içerisinde grekoromen dalında ilerlemiş ve aynı yıl balkanlarda yapılan güreş şampiyonasında ülkemize şampiyonluk getirmiştir. 1936 senesinde Berlin yaz olimpiyatları  grekoromen dalında 61 kilo ile rakiplerini yenerek ülkemize ilk altın madalyayı, birinciliği kazandırmıştır.

Türk bayrağını göndere yükselten bu iki başarılı Türk genci her daim ülkemizin gururu olarak kalacaklardır.